به گزارش افکار به نقل از مهر: عبدالحسین بیات درباره احتمال الحاق صنعت پتروشیمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت با اظهار بی اطلاعی از این تغییرات جدید ساختاری، گفت: پس از تصویب قانون جدید نفت و گاز در مجلس شورای اسلامی و تائید نهایی شورای نگهبان، قرار شده است وزارت نفت در قالب ۴ شرکت نفت، گاز، پالایش و پخش فرآوردههای نفتی و صنایع پتروشیمی به فعالیتهای خود ادامه دهد.

مدیر عامل شرکت ملی صنعت پتروشیمی با تاکید بر اینکه براساس آخرین اظهار نظر رسمی، شورای نگهبان فعالیت وزارت نفت در قالب این ۴ شرکت مادرتخصصی را تائید کرده است، تصریح کرد: ‌ حتی در سطح کلان مدیریت وزارت نفت هم با این تغییرات ساختاری مخالفت شده است و از الحاق پتروشیمی به وزارت بازرگانی و صنایع اطلاعی ندارد.

معاون وزیر نفت در پایان با اعلام اینکه با توجه به اینکه صنعت پتروشیمی یکی از صنایع پاییندستی صنایع نفت و گاز کشور به شمار میرود، خاطرنشان کرد: جداسازی این صنعت از صنایع نفت و گاز به هیچ وجه به صلاح نظام اقتصادی کشور نیست و در بلندمدت منجر به مشکلات و چالشهایی در این صنعت اشتغال آفرین خواهد شد.