به گزارشافکارنیوز،علی ربیعی روز یکشنبه که در مراسم عزاداری کارگران شرکت سیمان ساوه شرکت کرده بود گفت: این شرکت توانسته با وجود شرایط سخت ۸۰۰ نفر از نیروی کار خود حفظ کند.

وی افزود: دیپلماسی صادراتی سیمان را باید افزایش دهیم تا به واسطه این رویکرد بتوانیم اشتغال را هرچه بیشتر در این بخش توسعه دهیم.
وی از انجام مطالعات مشترک با وزارت راه و شهر سازی خبر داد و گفت: سیمان می تواند نقش مهمی در جاده سازی داشته باشد، هرچند دولت یازدهم برنامه های زیادی در بخش ریل سازی و جاده سازی دارد که می توان از سیمان برای اجرای آنها یاری گرفت.

مشاغل سخت و زیان آور


ربیعی با بیان آنکه برخی از مشاغل سخت و زیان آور سلامت کارگران را همواره تهدید می کند، یادآور شد: در صورتی که ۱۰ روز وقفه در مشاغل سخت و زیان آور ایجاد می شد، نوع سختی و زیان آوری شغل ابطال می شد اما هم اکنون با تلاشهایی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده فاصله ۱۰ روز وقفه به یکسال افزایش یافته است.

وی معتقد است: برخی از مشاغل نظیر کار در عمق دریا و یا کار با برخی از اشعه های زیان آور، از کارهای سخت و زیان آور محسوب می شوند، هرچند باید سختی های بسیاری از مشاغل را با استانداردسازی آنها کاهش داد.

وی با اشاره به اینکه باید ویژگی های مشاغل و سخت و زیان آور تغییر کند، افزود: امروز متاسفانه بخش مهمی از سختی و زیان آوری مشاغل که بار مالی زیادی دارند، می توان با استانداردسازی سختی آن ها را کاهش داد.

به گفته ربیعی، نبود آموزش، نامناسب بودن ارگونومی مناسب در کار، ماهیت زیان آور فیلتراسیون و در نهایت نبود ایمنی در کار برخی از مشاغل را در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار داده است.

وی ادامه داد: با حمایت کارفرمایان می توان برخی از ویژگی های کار را تغییر داد و میزان بروز شرایط نامناسب در کار را دگرگون کرد به طوری که با استانداردسازی و آموزش می توان ماهیت زیان آوری را در کار تغییر داد.

وزیر کار گفت: از آنجا که برخی از مشاغل در ذات خود سخت هستند، باید تلاش کنیم با استانداردسازی زیان آوری آنها را کم کنیم.

ربیعی یادآور شد: سخت و زیان آوری کار، بار مالی برای تامین اجتماعی دارد که با مطالعه می توان این بار مالی را کاهش داد. یکی از راههای کاهش زیان آوری در مشاغل سخت، استانداردسازی و آموزش است که متاسفانه دوره های آموزش برای سلامت کار ناچیز و کم است که باید ارتقا یابد.

وی گفت: امسال وزارت کار تلاش کرده که مشاغل سخت و زیان آور را به سوی مشاغلی که در ذات خود زیان آوری ندارند، هدایت کند.

وی توضیح داد: برای این مهم کمیته های حفاظت کار را افزایش داده ایم و کارهای مطالعاتی زیادی در این خصوص حال انجام است.

وی درباره شرایط کار در صنعت سیمان نیز اظهار داشت: خوشبختانه صنعت سیمان در زمینه ایمنی کار عملکرد خوبی داشته و بخش محیط زیستی در کنار این صنعت فعال شده که بتواند شرایط بهتری را برای کارگران و شهرهای همجوار کارخانه فراهم کند.

حوادثناشی از کار

وی در خصوص حوادثناشی از کار هم افزود: آمارها نشان می دهد حوادثدر حین کار رقم قابل توجهی بود که نخست در صنعت بعد ساختمان بود اما الان ساختمان رتبه نخست را در زمینه حوادثناشی از کار بخود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: بخشی از حوادثمنجر به فوت می شود و هزینه های حوادثناشی از کار و زیان آوری مشاغل مسئولان حوزه کار را بر آن داشت که مدلی را در وزارت کار پیگیری کنند که در این مدل بجای بازرسی های نوبه ای و جریمه به سمت تعامل با نظام کارفرمایی حرکت می کنیم.

وی گفت: مطالعات انجام شده در صنعت نشان می دهد کارگاههای زیر ۵۰ نفر بیشترین حوادثناشی از کار را دارند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان داشت: برای کاهش حوادثناشی از کار قصد داریم با نظام کارفرمایی این موضوع را ساماندهی کنیم و افرادی را با همکاری کارفرمایان بکار می گیریم و آموزش می دهیم زیرا با آموزش ایمنی کار می توان سپاه ایمنی را تشکیل داد.

ربیعی یادآور شد: به سوی نظام پیشگیری از حوادثکار پیش می رویم بجای آنکه بازرسی کار را افزایش دهیم در هر کارگاه یک نفر مسئول ایمنی کار را با تعامل با کارفرما قرار می دهیم که در نهایت این امر منجر به کیفیت زندگی بهتر کارگران خواهد شد.

حفظ اشتغال موجود


وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: مشکل اصلی حفظ اشتغال است، کلینیک هایی را برای این موضوع طراحی کرده ایم و تفاهم نامه هایی با وزارت صنعت معدن تجارت و بانک مرکزی امضا کردیم به طوری که ۲۴۳هزار شغل در معرض ریزش قرار گرفت لذا کارشناسان کلینیک ها می روند در سطح کارگاهها مطالعه می کنند، هرچند بحثجرایم بیمه ای ومالیات در برخی از بنگاهها دارای مشکل وجود دارد.

ربیعی ادامه داد: در لایحه بودجه داوطلبانه موضوع بخشودگی جرایم بیمه ای را عنوان کردیم تا کارفرماها بتوانند جان بگیرند زیرا نظام تولید کشور هم بیمار است.

وی گفت: درخصوص استمهال وام ها نیز مذاکراتی صورت گرفته که خوشبختانه با تفاهمی که با بانک مرکزی کردیم قرار شده ۵۰ تا ۶۰درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت به عنوان سرمایه در گردش مورد استفاده قرار گیرد.

وزیر کار تاکید کرد: با استمهال تسهیلاته می توانیم از ریش نیروها در بنگاهها جلوگیری کنیم، برنامه ما این است کارگاههایی را که بالای ۸۰ درصد اشتغال ایجاد کنند را در دستور کار قرار دهیم.

وی تاکید کرد: به هر حال ما موفق شدیم از ریزش نیروی کار در جاهایی جلوگیری کنیم.

امنیت شغلی کارگران


وزیر کار گفت: در بحثامنیت شغلی کارگران با سفید امضاها بشدت مقابله می کنیم، سفید امضا ملاک داوری ما در دادگاهها قرار نمی گیرد و این موضوع را به دادگاهها بخشنامه کرده ایم.

وی تاکید کرد: عدم امنیت شغلی در شرایطی که عرضه و تقاضا نیروی کار یکسان نیست، ایجاد می شود. من وزیر کار هستم می خواهم نظام تولید در کشور پیش رود و نمی خواهم به سمت ناامنی شغلی کارگران بروم.

وی گفت: نامه ای به نمایندگان می نویسم تا ناامنی را برای نیروی کار رواج ندهیم، البته نگرانی کارآفرینان را هم از اجرای قانون کار باید سبک کنیم.

وزیر کار با تاکید بر اینکه در هیچ دوره ای این همه سه جانبه گرایی نبوده زیرا وزارت کار هر روز محل سه جانبه گرایی است، افزود: باید بتوانیم منابع هدفمند نظام حمایت از نیروی بیکار را قوی تر کنیم لذا سالانه ۲ هزار میلیارد تومان پرداخت می کنیم زیرا توان پرداخت بیش از این میزان را نداریم.

وی گفت: طرح جدیدی در بحثبیمه بیکاری داریم، افرادی که دچار بیکاری هستند به کارگاهها معرفی خواهند شد. کارگاههای که دچار مشکل می شوند بیکاران آن به کارگاههای دیگر معرفی می شوند و بخشی از مزد را ما و بخشی دیگر را کارفرما پرداخت خواهد کرد.

وی توضیح داد: داریم با کانونهای کارفرمایی تفاهمنامه هایی امضا می کنیم ۲۰۰ هزار نفر بیمه بیکاری داریم که ۲ هزار میلیارد تومان صرفه جویی خواهد شد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان گفت: من خود کارگر و روستازاده بودم و با مشکلات کارگران آشنا هستم.