به گزارشافکارنیوز،وال استریت ژورنال گزارش داد: بعضی کشورها با سقوط قیمت نفت در حال سوء استفاده از این شرایط هستند و با کم کردن یارانه سوخت در سدد نفع بردن از این وضعیت نابسامان هستند.

این در حالی است که در بیشتر قسمت های جهان وضعیت موجود سود هنگفتی را به اقتصاد آنها به ارمغان آورده است.

در این بین چین، اندونزی، هند و مالزی یا در حال کاهش دادن یارانه سوخت هستند و یا اینکه در حال افزایش دادن مالیات سوخت بمنظور جبران کردن قیمت پایین نفت هستند.

همچنین چین مالیات بر سوخت را به دو برابر افزایش داده است.

در همین حال رانندگان وسایل نقلیه در این کشورها نسبت به این وضعیت احساس نارضایتی دارند و خواهان نمود پیدا کردن قیمت پایین نفت در هزینه های سوخت هستند.

در اندونزی فروش خودرو بین ماه های اکتبر و دسامبر که مقارن با سقوط آزاد قیمت نفت بود، ۱۳ درصد کاهش داشت و البته در چین هم مشابه با همین روند گزارش شد.

مسئله قابل توجه هزینه های یارانه سوخت بر دوش دولت ها است که با پایین آوردن آن می توانند بودجه ملی خود را تقویت کنند.

علاوه بر این ترافیک در بعضی از شهر های چین، هند و اندونزی مسئله همیشگی است و با بالا نگه داشتن هزینه سوخت می توانند از ازدحام بیشتر در معابر شهری جلوگیری کنند.