به گزارشافکارنیوز،عباس کاظمی گفت: با اجرای این سه طرح در پالایشگاه آبادان، تولید بنزین کشور افزایش می یابد و با راه اندازی آنها واحد های قدیمی پالایشگاه نیز از خط تولید خارج می شوند.

وی افزود: واحد gp۲u پالایشگاه آبادان در حال پیش راه اندازی است و تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسد.
کاظمی گفت: با راه اندازی این واحد، توزیع بنزین یورو چهار در کلان شهر اهواز و آبادان آغاز می شود.
وی افزود: با جایگزینی واحد های جدید به جای واحدهای قدیمی پالایشگاه آبادان منطبق با شاخص های زیست محیطی، محصولات با کیفیتی تولید می شود تا از لحاظ زیست محیطی مشکلی ایجاد نشود.
وی با اشاره به بسته شدن واحد گوگرد سازی آلاینده در پالایشگاه آبادان گفت: کاتالیست این واحد در حال تعویض است ضمن اینکه یک واحد بازیابی گوگرد تا یک ماه آینده در پالایشگاه آبادان راه اندازی می شود که با راه اندازی آن واحد قدیمی تولید گوگرد به طور کامل بسته خواهد شد.

فاز سوم پالایشگاه آبادان، شامل واحدهای کت‌کراکر، الکیلاسیون، ایزومریزاسیون، واحد بازیافت اسید، واحد شیرین‌سازی بنزین، واحد تولید گوگرد، واحد شیرین‌سازی گاز مایع، واحد خالص‌سازی پروپیلن، واحد تصفیه پساب و واحدهای یوتیلیتی می شود.

تولید بنزین پالایشگاه آبادان با تکمیل فاز سوم این پالایشگاه، از ١ میلیون و ١ هزار لیتر کنونی به ١٢ میلیون و ٥ هزار لیتر در روز خواهد رسید. این طرح باعثمی شود هم به ظرفیت و هم به کیفیت محصولات افزوده شود و محصولات باکیفیت یورو ۴ و ٥ به تولید برسند.

طرح افزایش ظرفیت و کیفیت تولید پالایشگاه آبادان در سه فاز تهیه و در دستور کار قرار گرفته است که فاز اول در سال ٩ و فاز دوم در سال ٩١ راهاندازی شد؛ فاز سوم آن نیز به زودی راهاندازی می شود.