به گزارشافکارنیوز،وزیر نفت عربستان سعودی، علی النعیمی، طی سخنانی اعلام کرد این کشور به هیچ عنوان تولید نفت خود را کاهش نخواهد داد.

این سومین بار طی چند روز گذشته است که عربستان صراحتا تأکید می کند که سقف تولید کنونی خود را علی رغم کاهش شدید قیمت ها حفظ خواهد کرد.

وزیر نفت عربستان شرایط کنونی را در نتیجه عدم همکاری کشورهای غیر عضو اوپک در زمینه تولید نفت با اوپک دانست.

این اظهار نظر اخیر وزیر نفت عربستان یکی از قاطعانه ترین اظهارات مقامات این کشور در زمینه میزان تولید نفت این کشور طی ماه های گذشته است.

این سخنان النعیمی از سوی وزرای برخی دیگر از کشورهای حوزه خلیج فارس مورد استقبال قرار گرفت.

وزیر نفت عربستان از سوی دیگر نسبت به شرایط کنونی قیمت نفت در بازارهای بین المللی ابزار نارضایتی کرد و اعلام کرد ما سقف تولید خود را حفظ خواهیم کرد و منتظر خواهیم ماند تا شرایط بازار خود به خود به تعادل برسد.

وزیر نفت امارات متحده عربی نیز طی سخنانی از کشورهای تولید کننده نفت خواست تولید خود را طی سال آینده افزایش ندهند. المزروعی بدون ذکر جزئیات بیشتر اعلام کرد این اقدام شرایط قیمت بازار نفت در جهان را به سرعت تثبیت خواهد کرد.