به گزارشافکارنیوز،وزرای نفت ۲ کشور عمده اوپک عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌گویند که آنها هیچ انتخابی در اجلاس اخیر کشورهای صادرکننده نفت اوپک با وجود اینکه کشورهای غیرعضو همچنان سهم خود را نه تنها کاهش نداده بلکه افزایش هم می‌دهند، گزینه‌ دیگری به غیر از حفظ سقف تولید نداشتند.

وزیر نفت عربستان علی النعیمی گفت: سهم اوپک و همچنین سهم عربستان در بازارهای جهانی طی سال‌های گذشته همچنان بدون تغییر بوده در حالی که تولید سایر کشورهای غیر عضو اوپک به طور ثابت بالا رفته است.

النعیمی گفت: در چنین شرایطی بسیار سخت و غیر ممکن است که عربستان یا سایر کشورهای عضو اوپک اقدامی برای کاهش دادن سقف تولید در بازارهای جهانی و افزایش قیمت داشته باشند.

در این راستا وزیر انرژی امارات متحده عربی محمد فرج المزروعی گفت: کسی دوست ندارد قیمت نفت پایین باشد اما این هم درست نیست که تنها تعدادی از کشورها در بالا بردن قیمت دخیل باشند. همه کشورها باید به نسبت یکسان در کاهش سقف تولید و کنترل قیمت نقش داشته باشند.

النعیمی وزیر نفت عربستان اظهار داشت: به خاطر وضعیتی که برخی کشورها در کاهش دادن سقف تولید همکاری نمی‌کردند بنابراین در اجلاس اخیر اوپک تصمیم گرفته شد که سقف صادرات نفت از ۳۰ میلیون بشکه کمتر نباشد. قیمت نفت از زمان اجلاس اخیر اوپک ۳۰ درصد و تاکنون ۴۰ درصد کاهش داشته است.

اگرچه در صبحتهای النعیمی به کشورهایی که تولید نفت را افزایش داده‌ا ند اشاره نشده است اما آمریکا در ماه‌های اخیر نفت شیل را که پیش از این قرار بود تنها در کشور خودش استفاده شود با افزایش تولید میزان صادرات خود را به کشورهای دیگر توسعه داده است.

کشورهایی مانند مکزیک و روسیه هم تولید خود را افزایش دادهاند.