به گزارشافکارنیوز،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به احتمال افزایش قیمت حامل های انرژی از جمله بنزین اظهار کرد: با توجه به پیشنهاد دولت مبنی بر ثابت بودن درآمد ناشی از حامل های انرژی و کاهش قیمت جهانی نفت، در صورت موافقت مجلس، افزایش قیمتی در نرخ بنزین نخواهیم داشت.

نایب رییس کمیسیون ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت عدد ۴۸ هزار میلیارد تومان را برای درآمدهای ناشی از حامل های انرژی پیشنهاد داده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت نیز بحث افزایش قیمت حامل های انرژی خود به خود منتفی می شود.