به گزارشافکارنیوز،مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران گفت: ۴١١ میلیون متر مکعب از این مقدار گاز در بخش خانگی و تجاری مصرف شده است.

بوجارزاده افزود: در بازه زمانی یاد شده، ٨٢ میلیون متر مکعب گاز به صنایع عمده کشور تحویل شده است.

وی با بیان این که در ٢۴ ساعت گذشته ٧۶ میلیون متر مکعب گاز به بخش نیروگاهی تحویل شده است، خاطرنشان کرد: این مقدار بر اساس نیاز این بخش تحویل شده است.

رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران با اشاره با آغاز فصل زمستان و کاهش دمای هوا در بسیاری از شهرهای کشور تاکید کرد: با توجه به کاهش دمای هوا، در هفته های آینده شاهد افزایش مصرف گاز در بخش خانگی خواهیم بود.

به گفته وی، همکاری مشترکان بخش خانگی در مصرف بهینه گاز می تواند این شرکت را در ارائه خدمات به بخشهای صنعتی و نیروگاهی یاری کند.

بوجارزاده تصریح کرد: با کم کردن یک درجه دمای خانه حدود ۶ درصد در مصرف گاز صرفه جویی می شود.

وی یادآور شد: استفاده از سیستمهای کنترل هوشمند، اصلاح و بهینه سازی موتورخانه ها، استفاده از پرده های ضخیم و... ، از جمله فعالیتهایی است که باعث کاهش مصرف گاز در منازل می شود.