به گزارشافکارنیوز،قدیمی ترین شواهد مربوط به استفاده از پول کاغذی به سال ۸۰۰ میلادی در چین بازمی گردد.

قدیمی ترین اسکناس