به گزارشافکارنیوز،گمرک ایران اعلام کرد: مأموران گمرک ۹۰۰ کارتن سیگار قاچاق را از دو کامیون حمل سیمان کشف و ضبط کردند. این محموله قاچاق در گمرک باجگیران کشف شده است.

بنابر اين گزارش ، مأموران درب خروج اين گمرک اين محموله را كه به طرز ماهرانه اي در داخل مخزن ميكسر جاسازي شده بود، كشف كردند.