به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران: علی رغم برخی خبرهای اعلام شده در رسانه ها مبنی بر افزایش تعرفه پیامک های انبوه همراه اول، این اپراتور هیچگونه افزایش تعرفه ای نداشته و بر اساس مصوبه جلسۀ شماره ۸۵ مورخ ۹/۳/۸۹ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نرخ ارسال هر پیامک به زبان فارسی ۸۹ريال و به حروف انگلیسی ۲۲۲ ريال تعیین شده است که این شرکت دقیقاً این مصوبه را اجرا می کند.

بر اساس این گزارش از ابتدای دیماه، همراه اول تخفیفات قبلی خود برای شرکت های ارائه دهنده خدمات پیامکی انبوه و تعاملی را حذف و عیناً قیمت پایه پیامک مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را اعمال می کند.