به گزارشافکارنیوز،عباس آخوندی در ابلاغی به سیدحسین میرشفیع، معاون راه روستایی اعلام کرد: با توجه به استعفای جناب آقای محفوظی از سمت معاون حقوقی و امور مجلس و با تقدیر و تشکر از زحمات و تلاشهای وی، به موجب این حکم شما را تا تعیین جانشین و با حفظ سمت به عنوان سرپرست معاون حقوقی و امور مجلس منصوب میکنم.