به گزارشافکارنیوز،محمد نهاوندیان در حاشیه همایش اقتصاد ایران در پاسخ به سوالی که از برنامه دوات برای جبران کسری های احتمالی بودجه ۹۴ پرسید گفت: برای تعیین محل‌های جبران کسری بودجه سال اینده هنوز نمی توان قضاوت کرد و باید منتظر بمانیم و ببینیم که تا پایان سال وضعیت رشد اقتصادی کشور چه می شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا برای فاز سوم هدفمندی برنامه ای دارید یا خیر گفت: دولت برای اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها در سال ۹۴ هنوز به تصمیم نهایی نرسیده است.