به گزارشافکارنیوز،رضا رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی امروز(یکشنبه) در نشست خبری خود از کاهش قیمت نفت به عنوان فرصتی برای گسترش منابع درآمدی غیرنفتی کشور یاد کرد و اظهار داشت: البته تا سخن از منابع غیرنفتی می‌شود، فوراً ذهن همه به دنبال اخذ مالیات از تولیدکنندگان می‌رود، در حالی که باید به سراغ آنها که مالیات نمی‌دهند برویم و منابع جدید دیگر خلق کنیم.

وی با اشاره به اینکه بودجه امسال واجد نکات منفی و مثبت گوناگون است از عدم تطابق آن با اقتصاد مقاومتی سخن گفت و در مورد کاهش منبع درآمدی نفت که در بودجه پیش‌بینی شده است، افزود: جبران این کاهش خیلی دشوار نیست و می‌توان با اصلاح بعضی تصمیمات و کاهش هزینه‌های غیر ضرور این کاهش بهای نفت را جبران کرد.

رحمانی با تأکید بر ضرورت تخصیص درست منابع به ویژه اعطای درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید به جای یارانه دادن به پولدارها خاطرنشان کرد: تا به امروز نه در دولت قبل و نه دولت فعلی، منبع هدفمندی یارانه‌ها مبلغی صرف صنعت و معدن نشده است، اما به این علت که شعار دولت یازدهم رونق تولید بوده و معاون اول رئیس جمهور نیز خود به حوزه تولید و صنعت تسلط دارد ما از این دولت انتظار ویژه‌ای داریم.

رئیس کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی همچنین بیان داشت: تولید کشور از جانب سرمایه در گردش در رنج است و بارها تأکید کردهایم که سرمایه در گردش برای تولید به مثابه آب برای مزرعه است.