به گزارشافکارنیوز،بنزین ۴۰۰ تومانی موجود در کارت‌های سوخت رفته رفته به پایان می‌رسد و حجم آن از دو میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر در ابتدای اجرای گام دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری به حدود ۴۰۰ میلیون لیتر رسیده است.

بیژن حاج محمدرضا، رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت با بیان این‌که همچنین موجودی بنزین ۴۰۰ تومانی کارت‌های سوخت معتبر است و هنوز تاریخی برای پایان زمان مصرف مجاز از این فراورده تعیین نشده ودستورالعملی صادر نشده است، خاطرنشان کرد: این که این بنزین سهمیه تا سال آینده نیز اعتبار داشته باشد هنوز مشخص نیست و به نظر سیاستگذاران و تصمیم گیران بستگی دارد.

وی به کاهش قیمت نفت اشاره و تصریح کرد:هم اکنون قیمت فراوردههای نفتی در بازار خلیج فارس بین ۱۸۵۰ تا ۲۸۰۰ تومان در نوسان است که بالاترین قیمت مربوط به نفتگاز است.