به گزارشافکارنیوز،عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی امروز در نشست رشد اقتصادی چرخه‌های تجاری در اولین کنفرانس اقتصادی در تهران با اشاره به تامین مالی در ایران اظهارداشت: به نظرم این بخش با بخش سوداگری مالی در ارتباط است و روند خصوصی‌سازی در ایران نشان می‌دهد ۳۶ درصد از خصوصی‌سازی‌ها سهم بخش عمومی غیردولتی، ۲۵ درصدی به دولت بازگشته ۱۹.۳۸ درصد برای سهام عدالت و ۱۳ درصد سهم نهادهایی است که نمی‌توان تشخیص داد، عمومی یا دولتی هستند که جزء بخش خاکستری اقتصاد بوده و در این میان ۴.۹ درصد خصوصی‌سازی واقعی صورت گرفته است.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در جریان خصوصی‌سازی کسانی که قدرت بیشتری داشتند رانت بیشتری بردند، تصریح کرد: طی ۱۰ سال اخیر ۱۰۰ میلیارد دلار خصوصی‌سازی صورت گرفته و معلوم نیست، این حجم کچا رفته و چگونه مدیریت می‌شود و هاله‌ای از ابهام است.

وی تاکید کرد: اکنون در بحثحمل و نقل زمینی ۱۲۷ هزار کامیون داریم که بالای ۲۵ سال عمر دارند و نیز تشکیل سرمایه بخش حمل و نقل سال ۹۱ نسبت به سال ۷۶ حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و در بخش ساختمان نیز طی این مدت ۶۰ درصد کاهش نشان می‌دهد.

آخوندی گفت: در بخش املاک و مستغلات نیز که بیشتر سوداگرانه بوده ۱۶۰ درصد در سال ۹۱ نسبت به ۷۶ رشد وجود دارد.

وی افزود: در روند خصوصیسازی اختلال اساسی وجود دارد که آن را نمیتوان با نظریه حل کرد و نیاز به مباحث و رویکردهای اجتماعی دارد.