به گزارشافکارنیوز،بیژن زنگنه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما مجموعه‌ای از اقدامات را برای مقابله با کاهش نفت دنبال می‌کنیم اما مهم آن است که نشان دادیم با کاهش قیمت نفت از مواضع‌مان کوتاه نمی‌آییم و مواضع خود را تغییر نمی‌دهیم و قیمت نفت به هر میزانی برسد مقاومت می‌کنیم.

وزیر نفت ادامه داد: برای مقابله با کاهش قیمت نفت راهکارهایی از جمله اجماع‌سازی در درون اوپک، ادامه‌ تماس‌ها با کشورهای غیر عضو اوپک برای کنترل عرضه و حذف اضافه عرضه نفت از بازار و همچنین اقداماتی را از نظر سیاسی باید دنبال کنیم.

وی تصریح کرد: هیچکس نمی‌تواند کف قیمت نفت را پیش‌بینی کند و روند آینده قیمت‌ها هم به طور دقیق قابل پیش‌بینی نیست.

زنگنه گفت: ‌ اگر قیمت در نظر گرفته شده در بودجه محقق نشد می‌توانیم با مکانیزم تخصیص منابع را مدیریت کنیم.

وزیر نفت اظهار داشت: یک نظر در اوپک این است که اجازه بدهیم با کاهش قیمت، نفت‌های غیر اقتصادی از میدان خارج شوند و با خارج شدن آنها بازار نفت متعادل شود اما ما تصور می‌کنیم این مسئله در ۵ یا ۶ ماه اتفاق نمی‌افتد و امکان تأثیرگذاری مؤثر در چنین زمانی وجود ندارد در عمل همه در حال صبر کردن هستیم تا ببینیم چه اتفاقی رخ می‌دهد.

وی تصریح کرد: نشست اضطراری اوپک به خودی خود مسئله‌ای را حل نمی‌کند بلکه مهم آن است که اعضای اوپک به اجماع برسند که اقدامی در جهت کاهش تولید انجام دهند و نشست اضطراری تنها به چنین اجماعی رسمیت می‌بخشد.

زنگنه تأکید کرد: گذاشتن جلسه به خودی خود باعثکاهش تولید نفت نمی‌شود و حتی ممکن است به عکس باعثبدتر شدن قیمت‌‌ها شود.

وزیر نفت افزود: ایران برای جلسه اضطراری اوپک تقاضا نخواهد کرد مگر اینکه ببیند در این مورد بین اعضا اجماع وجود دارد.

وی اظهار داشت: ما حتی هزینه‌های جاری وزارت نفت را نیز با سهم فعلی‌مان از صادرات نفت که با کاهش قیمت‌ها عملاً به ۸ درصد رسیده می‌توانیم تأمین کنیم.

زنگنه گفت: ما چند مرحله با روسیه مذاکره کرده‌ایم ولی باز هم باید با آنها در مورد بازار نفت مذاکراتی داشته باشیم.

وزیر نفت در پاسخ به پرسش فارس درباره کارآمدی ساختار اوپک و کنترل بازار نفت، گفت: ما در حال حاضر هیچ ابزاری به‌جز اوپک در اختیار نداریم و ورود اعضای جدید هم مشکلی را حل نمی‌کند.

وی افزود: اعضای جدید، اعضایی با ظرفیت بسیار کم هستند که ورود آنها کمکی به اوپک نمیکند و روسیه هم وارد اوپک نخواهد شد.