به گزارشافکارنیوز،حمید تهرانفر امروز در جمع خبرنگاران در درباره برخورد بانک مرکزی با موسسات اعتباری و بانک های متخلف به ویژه در بحثسود بانکی گفت: بانک مرکزی با مدیران متخلف موسسات مجاز که با ما فعالیت می کنند ولی پایبند به مقررات نیستند برخورد کرده و در همین ارتباط تعدادی را سلب صلاحیت کرده است.

معاون نظارتی بانک مرکزی با بیان اینکه در این زمینه مدیرعامل و اعضای هیات مدیره این نهادهای پولی به دلیل انجام تخلفات و تخطی از وظایف برکنار شده اند، افزود: این مدیران برای همیشه از صحنه بانکی خارج شده اند و دیگر نمی توانند به بانک ها برگردند.

وی درباره نرخ سود هم گفت: برای نرخ سود دیگر مدیران بانک ها قرار نیست برکنار شوند چرا که هم اکنون مدیران با هم هماهنگ شده اند که حتی مواردی که موجب می شود سر خودشان یا سر بانک مرکزی را کلاه بگذارند در نرخ سود کنار بگذارند.

معاون نظارتی بانک مرکزی همچنین در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه سرانجام پرونده بانک یا همان موسسه ای که قرار بود منحل شود به کجا رسید؟ اظهار داشت: اصلا اشتباه اعلام شده بود بانک بلکه مورد مطرح شده موسسه اعتباری بوده است اما اگر اجازه دهید در زمان مقرر درباره وضعیت پرونده این موسسه صحبت خواهم کرد.

تهرانفر اظهار داشت: نرخ سود بانک ها از ابتدای دی ماه باید همان باشد که بانک مرکزی اعلام کرده است، هم اکنون پرونده دو بانک در دستور کار هیات انتظامی بانک ها است.

وی با اشاره به اینکه برخورد کلی با موسسات اعتباری به دو صورت ارائه مجوز یا انحلال ختم می شود، گفت: پرونده یک موسسه برای انحلال نهایی شده ولی مابقی در حال انجام اقدامات برای اخذ مجوز هستند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره وضعیت پرونده ۱۴ موسسه اعتباری غیرمجاز نیز گفت: پرونده این ۱۴ موسسه قرار شده در جریان ساماندهی به مرحله مجوز برسد که از این تعداد موسسات عسکریه و کوثر مجوز را اخذ کرده اند و مابقی نیز در حال انجام مراحل اداری هستند.