به گزارش افکارنیوز، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان، بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را ادامه دادند و چند ماده الحاقی دیگر به لایحه مذکور را تصویب کردند.

وکلای ملت در ماده الحاقی ۵ این لایحه، دولت را موظف کردند از ایجاد و تقویت نشان(برند) ‌‌های تجاری داخلی محصولات صنعتی و خوشه‌های صادراتی حمایت کند و ظرف سه‌ماه از تاریخ تصویب این قانون وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین‌نامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات را با همکاری صدا و سیما، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور با اهداف زیر تهیه و به تصویب هیئت وزیران برساند:
۱ - افزایش رقابت‌پذیری کالاهای داخلی
۲ - ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
۳ - ترویج تغذیه سالم
۴ - جلوگیری از تجمل‌گرایی
۵ - تشویق تولیدکنندگان، صادرکنندگان و برندهای برتر
۶ - محدودسازی تبلیغ کالاهای خارجی

نمایندگان مجلس همچنین ماده الحاقی ۶ را مراعا گذاشتند و برای بررسی بیشتر به کمیسیون مشترک بررسی کننده این لایحه ارجاع دادند.
بهارستان‌نشینان همچنین در ماده الحاقی ۷، متن زیر را به انتهای تبصره(۱) ماده(۵) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب ۵ آبان ۱۳۸۹ اضافه می‌شود:
به منظور ایجاد زمینههای مشارکت و سرمایهگذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهشها و فناوری کاربردی توسعهای، دولت مجاز است در تأسیس صندوقهای غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوقهای دولتی موجود است و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوقها مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاههای اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آییننامه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن جایگاه سازمانی اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف یکسال پس از تصویب این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.