به گزارش افکارنیوز، محمد پورسیدآقایی مدیرعامل راه‌آهن در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع گفت: بخش‌های خصوصی موجود در کشور رشد مطلوبی را ندارند در چنین بخش‌هایی فقط اعمال قوانین دولتی صورت نمی‌گیرد ولی توسط دولت کنترل می‌شود این امر باعثشده برای خصوصی‌سازی شبکه ریلی کشور دچار مشکل شویم.

پورسیدآقایی با توجه به فرمایشات رهبری در خصوص اولویت حمل‌ونقل ریلی گفت: متأسفانه حمل‌ونقل ریلی در چند سال اخیر کاهش داشته و طبق سیاست‌ها پیش نرفته است و آمار از ۱۲.۰۴ درصد به ۱۰.۷ درصد نزول پیدا کرده است.

مدیرعامل راه‌آهن افزود: در عمل خصوصی‌سازی ریلی فقط عمر واگن‌ها افزایش پیدا کرده است ولی در تعداد واگن‌های باری تغییری صورت نگرفته است ابهامی که وجود دارد این است که خصوصی‌سازی بدون سرمایه‌گذاری جدید صورت می‌گیرد و فقط آنچه در اختیار دولت بوده به بخش خصوصی فروخته می‌شود نتیجه این خصوصی‌سازی رشد سرمایه‌گذاری، رشد بهره‌وری و رشد عملکرد اقتصادی را به دنبال نداشته است.

پورسیدآقایی در خصوص راهکارهای ارائه شده توسط راه‌آهن کشور گفت: افزایش تدریجی قیمت سوخت تنها راه نجات اقتصاد است و برای این امر انرژی باید قیمت واقعی خود را در کشور پیدا کند تا روزی که انرژی در کشور ارزان است حرکت به سوی اقتصاد اشتباه است.

وی تصریح کرد: امروزه چیزی به عنوان صادرات غیرنفتی وجود ندارد و تمامی آمار مربوط به صادرات غیرنفتی اشتباه است.

پورسیدآقایی بیان کرد: برنامه‌ای هشت ساله مدنظر است که طی آن وضعیت حمل‌ونقل کشور بهبود یابد امیدواریم حمل بار از ۳۹ میلیون تن به ۱۹۸ میلیون تن و تعداد مسافران از ۳۱ میلیون به ۵۷ میلیون برسد.

پورسیدآقایی در پایان بیان کرد: منابع لازم برای دستیابی به این برنامه حدود ۲۴ میلیارد دلار است و در صورت انجام صرفهجوییهای مناسب تحقق پیدا میکند.