به گزارشافکارنیوز،ایران با صادرات ۲۰۰۰ مگاوات برق به بلوچستان پاکستان موافقت کرد.
دکتر عبدالمالک سروزیر ایالت بلوچستان پاکستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با علی اوسط هاشمی، استاندار سیستان و بلوچستان ضمن اعلام این خبر گفت، ایران با صادرات ۲۰۰۰ مگاوات برق به بلوچستان پاکستان موافقت کرده است. وی افزود، ۱۰۰۰ مگاوات از این برق در گوادر استفاده خواهد شد و ۱۰۰۰ مگاوات باقیمانده نیز در سایر مناطق این ایالت مصرف خواهد شد.

عبدالمالک همچنین گفت، از کارآفرینان ایرانی برای سرمایه گذاری در بخش های شیلات، صنعت، و معدن کاری پاکستان دعوت شده است. وی همچنین ابراز امیدواری کرد که پروژه خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان به زودی اجرایی شود. وی در خصوص جلوگیری از حوادثمرزی گفت، کمیته های مرزی دو کشور در روزهای ۲۷ و ۲۸ ژانویه برای گفت و گو در مورد اقدامات مورد نیاز جهت مقابله با این مشکل با یکدیگر دیدار می کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان هم در این کنفرانس خبری گفت، برخی عوامل موذی برای صدمه زدن به روابط ایران و پاکستان می خواهند مزاحمت هایی در مرز ایجاد کنند. اوسط هاشمی افزود، ایران اهمیت بالایی برای روابط خود با پاکستان قائل است.