به گزارشافکارنیوز،سید حمید کلانتری در نشست شورای مشترک مدیران رفاه و تعاون وزارت کار با تأکید بر ایجاد هم افزایی بیشتر بین بخش های مختلف وزارتخانه افزود: با تعامل با تمام بخش ها و سازمان های تابعه وزارت متبوع باید در جهت رسیدن به اهداف عالیه دستگاه به راهبردها و شعارهای مشترک برسیم.

معاون تعاون وزارت کار همچنین در راستای توسعه بخش تعاون که پیش درآمد افزایش رفاه اجتماعی است تأکید کرد: هر جا که به توانمندسازی اشاره می شود در کنار آن به تعاونی هم اشاره شود و اولویت ها و جهت گیری به این سمت باشد با سرعت بیشتری به اهداف هر دو معاونت نزدیک خواهیم شد.

احمد میدری معاون رفاه نیز ضمن معرفی دفاتر زیرمجموعه و تشریح بخشی از فعالیت های حوزه معاونت رفاه اظهارداشت: با توجه به اینکه دبیرخانه شورای عالی رفاه در معاونت رفاه مستقر است و عزم دولت بر رفع مشکلات بیمه ای، درمانی و رفاه و معیشتی اقشار آسیب پذیر است می توان برای همکاری مشترک دو معاونت برنامه ریزی های زیادی انجام داد. به طور مثال در توزیع کالا و سبد حمایتی اقشار آسیب پذیر از تعاونی های توزیعی کمک خواستیم و بحمدالله تعاونی ها هم در این کار بسیار موفق و خوب عمل کردند و از همکاری های بیشتر استقبال می کنیم.

در این نشست، حاضرین در جلسه مدیران دو حوزه مختصرا به معرفی وظایف و عملکرد خود پرداختند و با ارائه برخی آمار و اطلاعات و زمینه ها ی مشترک خواستار همکاری های بیشتر شدند. همچنین برخی از زمینه های همکاری مانند همکاری در طرح مسکن اجتماعی با سازمان تأمین اجتماعی، ساماندهی فارغ التحصیلان خدمات اجتماعی در قالب تعاونی و ارائه خدمات به مخاطبین، توانمندسازی زنان، معلولین و ساماندهی آنان در قالب تعاونی های مختلف از قبیل صنایع دستی، گردشگری و … مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

علاوه بر این، بررسی زمینه های همکاری در تعاونی های دهیاری، ارائه آموزش های مورد نیاز و اطلاع رسانی در خصوص آسیب های اجتماعی از طریق شبکه تعاونی ها بحث و بررسی شد. در پایان هر دو معاون توافق کردند کارگروه هایی از کارشناسان و مدیران دو حوزه تشکیل شود تا فعالیت هایی که به فصل مشترک همکاری بیانجامد را استخراج و راهکارهای عملیاتی ارائه شود.