به گزارشافکارنیوز،محمد رضا نظر‌نژاد در رابطه با جلسه کارگروه استانداری در شنبه آینده برای تعیین قیمت نهایی نان های آزادپز، اظهارداشت: قیمت آزادپزی نان سنگک توسط کارشناسان متخصص تعیین شده و تغییری نخواهد کرد.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر قیمت پایه نان سنگک با وزن ۴۵۰ گرم در مناطق آزادپر ۱۳۰۰ تومان نرخ‌گذاری شده است افزود: سازمان‌ تعزیرات حکومتی به همراه وزارت صنعت و صنوف مسئول نظارت بر اجرای قیمت های جدید نان به ویژه در بخش آزاد پزی ها هستند.

نظرنژاد در رابطه با ابزارهای این اتحادیه برای نظارت در کیفیت نان گفت: اگر دولت کار نظارت را به صنوف واگذار کند به طور حتم نتایج مناسبی حاصل خواهد شد چراکه در حال حاضر تداخل وظیفه و یا دخالت هایی وجود دارد که امکان نظارت مناسب را از اتحادیه ها گرفته است.

رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی با تأکید براینکه هم اکنون آزادپزی نان سنگک فقط در برخی از مناطق شمالی تهران به صورت آزمایشی انجام می شود، تصریح کرد: خوشبختانه تا کنون واکنش مردم نسبت به خرید این نان ها خوب بوده است اما در آینده با بررسی بیشتر در مناطقی پخت آزاد پز را انجام می دهیم که تمایل مردم به خرید آنها بیشتر باشد.

وی با تأکید براینکه با افزایش ۳۸ درصدی قیمت آرد مصوبه دولت در افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان مورد رضایت نانوایی ها نیست، اظهارداشت: اما برای همراهی با دولت این قیمت ها را اجرا می کنیم ولی این درخواست را هم داریم که سازمان ها در وظایف صنوف دخالت نکنند تا آنها با آزادی عمل بیشتری به ارائه خدمات به مردم بپردازند.