درحالي بهروز مرادي مدير عامل سازمان هدفمندي يارانه ها طي ماه گذشته در دو نشست جداگانه از واريز يارانه هاي نقدي به حساب سرپرست خانوار از ابتداي مهرماه خبر داده بود كه روز سه شنبه گذشته تعدادي از نمايندگان مجلس بر اساس اطلاعات خود از تاخير يك ماهه در اجراي هدفمندي يارانه ها خبر داده بودند.

به گزارش فارس، این اظهارنظرها واکنش سریع دولتی ها را درپی داشت و بلافاصله میرتاج الدینی معاون پارلمانی رئیس جمهور هرگونه تاخیر در اجرای هدفمندی یارانه ها را رد کرد و گفت که این طرح در مهرماه اجرا می شود. در همان روز دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی نیز طی اطلاعیه‌ای با تأکید بر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بدون تأخیر و طبق برنامه زمانبندی شده، اعلام کرد: یارانه‌های نقدی در مهرماه به حساب سرپرست خانوارها واریز و پس از اصلاح قیمت حاملهای مورد نظر قابل برداشت خواهد بود.

مساله قابل توجه اینکه در اظهارنظر میر تاج الدینی و اطلاعیه دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی نکته ای نهفته بود و آن اینکه برخلاف وعده قبلی دولت که از واریز یارانه ها در ابتدای مهر حکایت داشت، این بار دولت بر واریز یارانه ها در مهر ماه و نه لزوماً اول مهر تاکید می کرد.
حال که تاریخ اول مهر ماه را سپری کرده ایم و از واریز یارانه ها خبری نشده است، باید تا ۳۰ مهرماه منتظر ماند و دید که این یارانه ها چه روزی واریز می شود و اینکه آیا در نهایت پیش بینی چند نماینده مجلس از تاخیر یک ماهه(در مقایسه با اول مهر) محقق می شود یا خیر؟