به گزارشافکارنیوز،محمدرضا بقائیان از جزئیات نشست عصر امروز شورای عالی کار خبر داد و گفت: در این جلسه نمایندگانی از دولت، کارگران و کارفرمایان حضور داشتند و مباحثی پیرامون موضوع تامین معیشت نیروی کار و دستمزد سال آینده عنوان شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: به صورت کلی، مباحثمختلفی درباره وضعیت معیشتی کارگران انجام گرفت و در نهایت شورا صورتجلسه ای را به منظور افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران از ۲۰ به ۴۰ هزارتومان تهیه و به هیئت وزیران ارسال کرد.

بقائیان با اشاره به اینکه در صورت تصویبهیئت وزیران، این مصوبه از ابتدای سال آینده به اجرا گذاشته می شود افزود: قرار است در نشست آینده شورای عالی کار که دو هفته بعد خواهد بود وزرای صنعت و اقتصاد و مدیرعامل تامین اجتماعی، همچنین رئیس کمیسیون تلفیق مجلس نیز در شورا حضور یابند.

این مقام مسئول کارگری کشور ادامه داد: کارفرمایان درباره مباحثکاهش هزینه ها و جرائم به دولت موضوعاتی را مطرح کردند و درباره افزایش سقف معافیت مالیاتی نیز بحثشد.

همچنین اصغر آهنی ها؛ نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفتگو با مهر با بیان اینکه شورا در نشست امروز خود مصوبه ای نداشته است گفت: درباره حق مسکن کارگران بحثهایی شد که کارفرمایان عنوان کردند بهتر است تمامی موارد مربوط به افزایش مزد ۹۴ در قالب یک بسته دیده شود.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اظهارداشت: کارفرمایان اعتقاد دارند دولت باید در برخی حوزه ها مانند مالیات ها و تخفیفات مالیاتی، خدماتی را به بنگاه ها ارائه کند. به صورت کلی، کارفرمایان در مباحث مربوط به مزد به دنبال طرح موضوعات زیربنایی و اساسی هستند و از پیشنهاداتی که بار تورمی داشته باشد، پرهیز می شود.