به گزارشافکارنیوز،فریبرز واحدی با اشاره به سهمیه ٧٣٥٢٩ واحدی مسکن مهر استان تهران گفت: از این تعداد ٢ هزار واحد مسکونی امسال به پایان رسیده و در دهه فجر امسال ١٥ هزار واحد دیگر نیز با حضور مهندس هاشمی استاندار تهران افتتاح خواهد شد.

وی سایتهای آ. اس. پ شهریار, امام رضا پاکدشت, آب شناسان رباط کریم, پیشوا و ١٢۴ ۶ واحد خودمالک را از جمله سایتهای مسکن مهر افتتاحی دهه فجر عنوان کرد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه اکثریت قریب به اتفاق متقاضیان مسکن مهر دفترچه اقساط خود را تحویل گرفته اند , افزود: به فضل الهی و تلاش همکاران سخت کوشم در استان تهران , تمامی واحدهای مسکن مهر این استان تا پایان سال ۹۴ تکمیل و به متقاضیان واگذار خواهد شد.