به گزارشافکارنیوز،وزارت نفت لیبی از مفقود شدن یکی از مقامات ارشد نفتی این کشور و نماینده لیبی در اوپک خبر داد.

بر اساس اعلام منابع آگاه، اگر چه وزارت نفت لیبی به جزئیات بیشتری اشاره نکرده است اما احتمال ربوده شدن این مقام نفتی وجود دارد.

سمیر کمال، مدیر بخش برنامه ریزی وزارت نفت لیبی و نماینده این کشور در اوپک از روز پنجشنبه هفته گذشته مفقود شده است و به دلیل افزایش آدم ربایی در میان مقامات لیبیایی این احتمال وجود دارد که این شخصیت نیز از سوی گروه های تروریستی این کشور ربوده شده باشد.

وزارت نفت لیبی از جمله وزارت خانه های این کشور است که به دلیل نبود دولت مرکزی فراگیر، با مشکل مدیریتی روبرو است.

در حال حاضر وزارت نفت این کشور نفت خیز، توسط یک وزیر دولتی اداره میشود که مورد تأیید جامعه جهانی نیست و به رسمیت شناخته نمی شود و دولت رسمی این کشور نیز بر وزارت نفت احاطه ندارد و به همین دلیل این شخصیت نفت لیبیایی نتوانسته است برای شرکت در اجلاس اخیر اوپک از دولت اتریش روادید دریافت کند.