به گزارشافکارنیوز،حساب عقبایی با اشاره به اینکه فعالیت موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها باعثافزایش ۵۰ درصدی قیمت مسکن در کشور شد اظهار کرد: فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی بر اساس قانون در حوزه مسکن ممنوع است و فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن اقتصاد کشور را منحرف کرده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه بانک‌ها پول و نقدینگی مردم را در جامعه جمع‌آوری می‌کنند تصریح کرد: این در حالیست که خودشان به حوزه‌هایی که به لحاظ قانونی منع ورود دارند، ورود پیدا می‌کنند و باعثنابسامانی در این حوزه‌ها می‌شوند از این رو از مجلس و سازمان بازرسی کل کشور درخواست می‌کنیم از فعالیت بانک‌ها در بخش مسکن جلوگیری کنند.

عقبایی با اشاره به اینکه رئیس بانک مرکزی حق ندارد برای املاک بانک‌ها آگهی منتشر کند، گفت: اگر بانک مرکزی بخواهد این کار را انجام دهد باید از طریق مشاوران املاک نسبت به اجرای این برنامه اقدام کند.

وی با بیان اینکه عامل ۵۰ درصد افزایش قیمت مسکن سیاست‌های پولی بانک‌ها در کشور است، گفت: بانک‌ها قیمت پایه مسکن را در کشور بالا برده‌اند. آنها هلدینگ ساختمانی را ایجاد کرده و به لوکس‌سازی روی می‌آورند که برای دهک‌های خاص است نه نیازهای عمومی جامعه.

رئیس اتحادیه املاک تهران خاطر نشان کرد: به جای اینکه بانک‌ها وارد بازار مسکن شده و باعثافزایش قیمت شوند بهتر است به حوزه تولید کمک کنند یا به اجرای مسکن اجتماعی یا اتمام مسکن مهر توجه کنند.

عقبایی تاکید کرد: متاسفانه بانکها در بازار مسکن رویکرد سوداگرانه داشتهاند.