به گزارشافکارنیوز،معاون وزیر جهاد کشاورزی در خصوص افزایش قیمت آرد و نان گفت: پس از اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها در دی ماه ۱۳۸۹، علیرغم افزایش هزینه‌های جانبی تولید، نرخ‌های تعیین شده برای آرد و نان در مدت زمان حدود ۳۰ ماه ثابت مانده و تغییری نکرده بودکه افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان و ۲۰۰ تومانی قیمت آرد به دلیل جبران هزینه‌های تولید آرد و نان می‌باشد.

علی قنبری افزود: با افزایش سالیانه نرخ خرید تضمینی گندم و افزایش قیمت تمام شده گندم برای دولت، نرخ فروش آن نیز ثابت مانده بود و مابه التفاوت قیمت تمام شده و قیمت فروش گندم به مراتب بیشتر از ردیف بودجه سال ۹۳ بود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: با مصوبه اخیر هیات وزیران نرخ فروش گندم از ۴۶۵۰ ریال در هر کیلوگرم به ۶۶۵۰ ریال افزایش یافت و به منظور جبران و تعدیل افزایش قیمت گندم و همچنین افزایش هزینه های دو سال اخیر کارخانجات آسیابانی و نانوایی ها شامل افزایش دستمزدها، قیمت انرژی طی سه سال گذشته، قیمت انواع آرد و نان نیز حداکثر به میزان ۳۰ درصد نسبت به قیمت‌های رسمی سال ۹۲ افزایش یافت.

قنبری تاکید کرد: در حال حاضر هم علیرغم افزایش قیمت اخیر، دولت به ازای هر کیلوگرم فروش گندم برای آرد خبازی حدود ۶۰۰ تومان یارانه می پردازد تا نان مصرفی مردم با قیمت مناسب تامین و تولید شود.

وی با بیان اینکه کیفیت نان به سطح آموزش و مهارت نانوایان و رعایت مراحل تخمیر و پخت، ماشین آلات پخت نان و نظارت بر فرایند پخت نان بستگی دارد، اظهار کرد: نباید انتظار داشت هر افزایش قیمتی بلافاصله منجر به افزایش کیفیت شود.

مدیر عامل شرکت بازرگانی دولتی ایران با این بیان که کیفیت امری است که به تدریج و در طول زمان اتفاق می‌افتد، گفت: با اختصاص بخشی از آرد مصارف نانوایی با قیمت غیر یارانه‌ای و خارج کردن تدریجی قیمت فروش برخی واحدهای تولید نان از شمول قیمت‌گذاری و توسعه واحدهای مذکور و ایجاد رقابت در تولید نان، شاهد افزایش کیفیت نان‌های تولیدی خواهیم بود.

وی تصریح کرد: نظارت بر بهداشت و کیفیت تولید نان به عهده وزارت بهداشت، اتحادیه صنفی و سازمانهای صنعت معدن و تجارت، است و نظارت بر قیمت های مصوب، بر عهده مقامات استانی به ریاست استاندار است که به این منظور در هر استان، کارگروهی به ریاست استاندارد و عضویت ادارات کل صنعت معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، شرکت غله و خدمات بازرگانی، تعزیرات و اتحادیه نانوایان تشکیل شده است.