ابوالفضل صومعلو افزایش اجاره بها را متاثر از عوامل درون و برون بخشی دانست و گفت: در بلند مدت، تعامل با سایر وزارتخانه ها و نهادهای ذیربط برای افزایش عرضه مسکن و نهاد سازی برای مدیریت اجاره داری می تواند بر کاهش اجاره بها موثر باشد.

به گزارش مهر، وی با اشاره به راهکارهای وزارت مسکن و شهرسازی برای کنترل اجاره بها، نوسازی بافت های فرسوده به صورت انبوه و اعطای تسهیلات به همراه فرهنگ سازی برای صنعت اجاره داری را راهکار بنیادین بازار اجاره مسکن معرفی کرد.

معاون امور ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی تصریح کرد: گسترش بازار مجازی معاملات مسکن، اطلاع رسانی به موقع و کنترل روانی بازار، تعامل با سیاست گذاران پولی و مالی، ساماندهی نقش بنگاه های املاک، اصلاحات مورد نیاز در قانون روابط موجر و مستاجر هم از موضوعاتی است که در کنترل اجاره بها نقش تعیین کننده ای دارد.

وی بر سیاست های تهدیدی وزارت مسکن برای کنترل اجاره بها تاکید کرد و گفت: اگر با اعمال سیاست های کنترلی بازهم قیمت اجاره بها کاهش نیافت بنا به ضرورت از سیاست های تهدیدی همچون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی و برخورد تعزیراتی با محتکرین مسکن به صورت محدود می توان استفاده کرد.

صومعلو در خصوص تشکیل صندوق زمین و ساختمان بیان داشت: این صندوق ها یکی از شیوه های جدید تامین مالی در بخش مسکن است که به موجب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، با هدف ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، هدایت مازاد نقدینگی موجود جامعه به سمت بخش ساختمان و جذب منابع مالی مردمی شکل می گیرد.

وی افزود: این صندوق ها منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه را از طریق فروش سهام در بازار سرمایه تامین و پس از پایان عملیات ساختمانی و فروش واحد های مسکونی احداثی در بازار منافع حاصله را میان سرمایه گذاران توزیع می کنند.

معاون وزیر مسکن وشهرسازی بیان داشت: دولت نیز علاوه بر نظارت عالیه بر روند اجرای پروژه در صورت نیاز از طریق آورده زمین در اجرای آن مشارکت می کند.

وی در خصوص اقدامات انجام شده برای صندوق زمین و ساختمان گفت: پیگیری تهیه و تنظیم اساسنامه صندوق زمین و ساختمان، تشکیل بانک اطلاعاتی زمین های موجود، فراخوان عمومی حمایت از تشکیل صندوق، تنظیم ضوابط و رتبه بندی متقاضیان تشکیل صندوق و راه اندازی سایت اینترنتی صندوق های زمین و ساختمان از جمله اقداماتی بوده که در این مدت کوتاه برای این صندوق انجام شده است.