به گزارشافکارنیوز،میزان سرمایه گذاری انجام شده در این طرحها بالغ بر ۵۱ هزار و ۲۴۴میلیارد ریال است.

با افتتاح این طرح ها برای بیش از ۱۵ هزارو ۳۹۰ نفراشتغال مستقیم ایجاد می شود.

برپایه این گزارش در ایام الله دهه فجر امسال استانهای خراسان رضوی با ۶۲ طرح، البرز با ۳۰ طرح، گلستان و چهارمحال و بختیاری با ۲۸ طرح بیشترین تعداد طرحهای قابل افتتاح صنعتی ومعدنی را دارا می باشند.

در این مدت استانهایی نظیر لرستان با ۷ هزار و ۵۱۳ میلیارد ریال، مرکزی با ۶ هزار و ۵۱۴ میلیارد ریال، کرمان با ۶ هزار و ۳۸۰ میلیارد ریال بیشترین میزان سرمایه گذاری را از ناحیه افتتاح طرحهای صنعتی و معدنی انجام داده اند.

همچنین استانهای خراسان رضوی برای یک هزار و ۲۹۱ نفر، اصفهان برای یک هزار و ۲۵۲ نفر، قزوین برای یک هزار و ۱۵۵ نفر بیشترین اشتغال زایی را از ناحیه بهره برداری طرحهای صنعتی ومعدنی در سالگرد پیروزی دهه فجر انقلاب اسلامی را دارند.