گروه اقتصادی -

نادر حکیمی‌پور در گفت‌وگو با «افکارنیوز» در پاسخ به این پرسش که کاهش قیمت نفت تا چه اندازه می‌تواند روی تورم اثر بگذارد؟ اظهار داشت: سیاست‌ها و انضباط مالی که دولت در یکی دو سال گذشته داشته، نقش بسیار موثری در کاهش نرخ تورم داشته است.

به گزارشافکارنیوز، وی با بیان این که کنترل نقدینگی تاثیر به‌سزایی در کنترل تورم داشته است، تصریح کرد: ما اعتقاد داریم که به لحاظ اقتصادی یک ارتباط بسیار نزدیکی بین حجم نقدینگی و تورم وجود دارد و همین که حجم نقدینگی کنترل شد، به طور قطع روی کاهش تورم نقش به‌سزایی داشته است.

مدیرکل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران عنوان کرد: اما به طور طبیعی وقتی قیمت نفت کاهش پیدا می‌کند، درآمدهای دولت کاهش پیدا می‌کند و درآمدهای دولت که کاهش پیدا کند، در صورتی که دولت نتواند جایگزین خوبی برای درآمدهای خود داشته باشد، به طور قطع رکود اقتصادی حاکم می‌شود.

حکیمی‌پور متذکر شد: این رکود اقتصادی می‌تواند به نوعی هم باعثکاهش تقاضا شود و از طرف دیگر، زمانی که کاهش تقاضا وجود داشته باشد، این احتمال هم وجود دارد که تولید دست‌خوش تغییراتی شود و عملا هزینه‌های تولید افزایش پیدا کند، زیرا تامین مالی‌شان مشکل می‌شود.

وی ادامه داد: اگر این رکود همراه با افزایش هزینه‌های تولید باشد، به طور قطع با یک پدیده‌ای به نام پدیده رکود تورمی مواجه می‌شود.

مدیرکل دفتر شاخص قیمت مرکز آمار ایران در پاسخ به این پرسش که یعنی این خطر وجود دارد؟ گفت: بله، ولی من با تمهیداتی که در بحثبودجه سال ۱۳۹۴ می‌بینم، فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفتد.

حکیمیپور خاطرنشان کرد: در واقع میتوانیم این طور بگوییم که همین کاهش درآمدها باعث میشود که آن انضباط مالی با شدت بیشتری دنبال شود و هر چقدر این انضباط مالی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، به طور قطع روی تورم اثر مثبتی دارد