به گزارشافکارنیوز،براساس تحقیقات موسسه " میکنسی " از بعد از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۷ میلادی تاکنون ۵۷ تریلیون دلار به کل بدهی کشورها اضافه شده است.

در همین حال، افزایش بدهی ها در تمامی کشورها در جریان است و این روند باعثبه وجود آمدن بحران تازه ای در شماری از کشورها و همچنین سرعت رشد اقتصادی بسیاری از کشورها را مختل خواهد کرد.

این در حالی است که میزان کل بدهی کشورها تا پایان سال ۲۰۱۴ میلادی به رقم ۱۹۹ تریلیون دلار رسید که میزان رشد بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی از ۲۶۹ به ۲۸۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

برپایه این گزارش، افزایش بدهی کشورها بیش از میزان کنونی، طبیعتا باعثبی ثباتی مالی کشورها و به وجود آمدن بحران خواهد بود و همچنین رهبران اقتصادی جهان باید منتظر تاثیر این بدهی در روند تولید ناخالص داخلی کشورها و تزلزل و شکنندگی بازارهای مالی باشند.

در همین حال، فقط کشورهای آرژانتین، رومانی، مصر و عربستان سعودی توانستهاند که در کاهش دادن بدهیهای خود مدیریت داشته باشند.