به گزارش افکارنیوز، عباس کشاورز معاون وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به این سؤال که دستورالعمل طرح خرید تضمینی گندم براساس کیفیت در چه مرحله‌ای است، گفت: دستورالعمل عملیاتی شدن خرید تضمینی گندم براساس هکتولیتر تهیه شده و تا چند روز دیگر ابلاغ می‌شود. وی افزود: براساس این طرح اگر گندم تولیدی توسط کشاورزان از کیفیت بالاتری برخوردار باشد، با قیمتی بیشتری نسبت به قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم که ۱۱۵۵ تومان است، از تولید‌کنندگان خریداری می‌شود.

معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: خرید تضمینی گندم براساس هکتولیتر (وزن هر هزار دانه گندم) و شاخص زنونی است که در آن کیفیت و میزان پروتئین موجود در گندم تولیدی اندازهگیری میشود. وی افزود: دستورالعمل خرید تضمینی گندم براساس کیفیت تا ۱۰ روز آینده ابلاغ میشود. این گزارش حاکی است: نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری با حدود ۱۰ درصد افزایش نسبت به سال گذشته از ۱۰۵۰ تومان به ۱۱۵۵ تومان رسید که قیمت مذکور براساس نظر کارشناسان و کشاورزان با هزینههای تولید تناسب ندارد. -