گروه اقتصادی

- بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ شهرداری نشان می‌دهد که در مجموع رقمی بالغ بر ۱۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان به عنوان منابع بودجه سال ۱۳۹۴ پیش‌بینی کرده است.

به گزارشافکارنیوز، از این رقم، بیش از ۴ هزار و ۶۳۲ میلیارد تومان به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی(درآمدهای مستمر) و ۲ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – وصولی توسط سایر موسسات مربوط می‌شود.

رقم درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – وصولی توسط سایر موسسات در حالی در لایحه بودجه سال آینده شهرداری ۲ هزار و ۹۷۹ میلیارد تومان تعیین شده که بودجه مصوب شده در این بخش برای سال ۱۳۹۳ حدود ۲ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان بود. این یعنی رشد ۳۰.۴ درصدی. همچنین لایحه بودجه شهرداری تهران در این بخش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲ از افزایش ۵۶.۱ درصدی برخوردار بوده اشت.

در بخش درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – وصولی توسط سایر موسسات، چهار گروه مربوط به عوارض اسناد رسمی، عوارض گذرنامه، عوارض بلیط هوایی و عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده دیده می‌شود. به این صورت که ۱۲ میلیارد تومان برای عوارض اسناد رسمی، ۲.۱ میلیارد تومان برای عوارض گذرنامه، ۲۱ میلیارد تومان برای عوارض بلیط هوایی و ۲ هزار و ۹۴۴ میلیارد تومان برای عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

این درآمدها در حالی قرار است در سال آینده توسط شهرداری تهران حاصل شود که در بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران این ارقام این‌گونه بود؛ عوارض اسناد رسمی ۱۰ میلیارد تومان، عوارض گذرنامه ۲ میلیارد تومان، عوارض بلیط هوایی ۲۰ میلیارد تومان و عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده ۲ هزار و ۲۵۳ میلیارد تومان بود.
بر این اساس، احتمالا در سال آینده درآمد حاصل از عوارض اسناد رسمی ۲۰ درصد، عوارض گذرنامه ۹.۸ درصد، عوارض بلیط هوایی ۵ درصد و عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده ۳۰.۶ درصد افزایش خواهد یافت.

البته عملکرد ۹ ماهه بودجه شهرداری تهران حاکی از آن است که درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – وصولی توسط سایر موسسات حدود ۷۵ درصد محقق شده است. بر این اساس، درآمد حاصل از عوارض اسناد رسمی حدود ۱۰۱ درصد، عوارض گذرنامه حدود ۹۴ درصد، عوارض بلیط هوایی ۷۶ درصد و عوارض حاصل از مالیات بر ارزش افزوده حدود ۹۰.۵ درصد محقق شده است.

درآمد ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی
بخش دیگری از لایحه بودجه شهرداری تهران، به درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی مربوط می‌شود که رقم یک هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان درآمد در این بخش برای سال آینده برآورد شده است؛ این در حالی است که رقم مصوب امسال برای درآمدهای ناشی از عوارض عمومی – عوارض بر ساختمان‌ها و اراضی یک‌هزار و ۱۸۹ میلیارد تومان و عملکرد سال ۱۳۹۲ حدود ۹۶۷ میلیارد تومان بود. این نشان از رشد ۱۶.۸ درصدی این درآمد نسبت به بودجه مصوب امسال و ۴۳.۶ درصدی نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۲ دارد.

http://www.afkarnews.ir/images/docs/files/000394/nf00394469-1.jpg

در این بخش از ۸ گروه درآمد حاصل خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که عوارض بر پروانه‌های ساختمانی(زیربنا) ۴۰۵ میلیارد تومان، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی(پذیره) ۵۰۷ میلیارد تومان، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی(عوارض ساختمان‌های غیرمجاز) ۸۸ میلیارد تومان، عوارض بر پروانه‌های ساختمانی(عوارض عدم خلاف ساختمانی) ۱۱ میلیارد تومان، عوارض نقل و انتقال ملک ۷.۶ میلیارد تومان، عوارض نقل و انتقال حق امتیاز ۱۲۴ میلیارد تومان، عوارض نوسازی ۲۳۴ میلیارد تومان و تمدید پروانه‌های ساختمان‌های نیمه‌کاره ۸.۶ میلیارد تومان برای سال آینده پیش‌بینی شده است.

این ارقام در حالی تعیین شده است که در بودجه سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران رقم عوارض بر پروانههای ساختمانی (زیربنا) ۲۵۰ میلیارد تومان، عوارض بر پروانههای ساختمانی (پذیره) ۴۱۲ میلیارد تومان، عوارض بر پروانههای ساختمانی (عوارض ساختمانهای غیرمجاز) ۱۲۰ میلیارد تومان، عوارض بر پروانههای ساختمانی (عوارض عدم خلاف ساختمانی) ۴۰ میلیارد تومان، عوارض نقل و انتقال ملک ۴ میلیارد تومان، عوارض نقل و انتقال حق امتیار ۷.۸ میلیارد تومان، عوارض نوسازی ۳۵۱ میلیارد تومان و تمدید پروانههای ساختمانهای نیمهکاره ۴.۲ میلیارد تومان بود.