به گزارشافکارنیوز،در حالی که بارها معاون وزیر کار اعلام کرده قدرت خرید کارگران به یک سوم رسیده است، شواهد حاکی از این است که باز هم کارفرمایان از موضع خود برای تعیین مزد کوتاه نخواهند آمد تا جایی که اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرماها در شورای عالی کار با اعلام اینکه کمک دولت به درمان رایگان، حذف مالیات، مسکن ارزان و حذف یارانه ثروتمندان ۴ پیشنهاد کارفرمایان برای افزایش دستمزد ۹۴ مطابق با نرخ تورم است، گفت: کارگران هیچ گونه عقب ماندگی مزدی ندارند.

موضوع چندشغله بودن امروز کارگران را شاید بتوان آسیبی برای بازار کار تلقی کرد اما واقعیت این است که همه افراد دلیل اصلی چندشغله بودن و یا گرایش پیدا کردن به این سمت را نیازهای معیشتی و ناتوانی در تأمین هزینه های زندگی از طریق یک شغل می دانند.

واقعیت جامعه این است که کارگرانی که در حال حاضر با نوسان نرخ ارز و اجرای هدفمندی یارانه ها قدرت خریدشان کاهش یافته است به مشاغلی مانند مسافرکشی، قبول پروژه هایی برای انجام کار در منزل، پذیرش مشاغل نیمه وقت، ارائه مشاوره هایی در زمینه های مختلف، انجام امورات مختلف ساعتی گرایش دارند.

به اعتقاد کارشناسان بازار کار هر چه فاصله بین دستمزد‌های کارگران و نیازهای واقعی بیشتر می‌شود، شاهد گسترش این روند هستیم و این روند طبیعی است که کارگران با وجود هزینه های زندگی حداقلی و مطابق نرخ فقر که ۲.۵ میلیون تا ۳ میلیون از مراجع مختلف اعلام می‌شود در کنار شغل اصلی خود مشغول فعالیت شوند.

آمار دقیقی از تعداد افراد دو شغله وجود ندارد اما تعداد زیادی از کارشناسان برآیند خود را درباره دو شغله بودن افراد این می‌دانند که حداقل ۶۰تا۷۰ درصد کارگران شغل دوم دارند.

*درآمد کافی افراد را از دو شغله بودن دور می کند


حمیدرضاحاج اسماعیلی، فعال بازار کار در توضیح دلایل مهم چند شغله شدن افراد بیان کرد: در کشور افراد برای آینده و تأمین شرایط زندگی در سال های بعد کار می کنند، اما به دلیل نهادینه نشدن استانداردها در کشور هنوز هم بسیاری از مشاغل به صورت گروهی به افراد به ویژه در بخش های دولتی واگذار می شود.

وی با بیان اینکه رفع معضل دوشغله ها می‌تواند مشکل بیکاری را حل کند می‌گوید: اگر شرایطی فراهم شود تا افراد بتوانند در مشاغل خود حقوق و مزایای کافی دریافت کنند می‌توان انتظار داشت که بیکاری نیز حل خواهد شد. اکنون ادامه بی ثباتی در اقتصاد و نوسانات شدیدی که در درآمد افراد وجود دارد، باعثگرایش روزافزون به انجام مشاغل متعدد شده است.

این فعال بازار کار با تاکید بر این موضوع که دلایل معیشتی و همچنین شکاف بین درآمدها و هزینه های خانوار باعثگرایش بخش قابل توجهی از بازار کار به مشاغل دوم و چندم شده است، بیان می‌کند: با این حال، نمی توان با دستور و صادر کردن بخشنامه با اینگونه پدیده ها برخورد کرد. اکثر افراد به دلیل عدم تأمین نیازهای افراد با یک شغل، به انجام مشاغل دیگر گرایش پیدا می کنند و به عبارتی افراد مجبور می شوند تا به کارهای دیگری بپردازند.

* دستمزد ۹۴به چند برسد دخل و خرج یکسان می شود؟


در حالی که کارشناسان اقتصادی و کارشناسان بازار کار بیان میکنند علت اصلی دوشغله بودن نبود درآمدهای مالی است و در صورت رفع مشکلات مالی، افراد تمایلی به شغل دوم ندارند و با خالی شدن این فرصت های شغلی می توان بخش عظیمی از مشکلات بازار کار را حل کرد. آیا دولت در تعیین دستمزد ۹۴ به سمتی پیش میرود که بخشی از مشکلات کارگران برطرف و نیاز به شغل دوم کاهش یابد؟ که اگر چنین شود می توان گفت دولت با یک تیر دو نشان را هدف گرفته است. یعنی علاوه بر حل بخشی از مشکلات کارگران و عدم نیاز به شغل دوم، سیاستی در جهت کاهش نرخ بیکاری به کار گرفته شده است. اولین نیاز افراد در زندگی همسان سازی دخل و خرج خانواده هاست. در حالی که خرج خانواده ها برای سبد یک ماهه خانوار خود به ۲.۵تا۳ میلیون میرسد و یک کارگر در بهترین شرایط ماهیانه ۱ میلیون تومان دریافتی ماهیانه دارد. دستمزد ۹۴ به چه رقمی برسد تا همسانی دخل و خرج محقق و نیاز افراد به شغل دوم کاهش یابد؟