به گزارشافکارنیوز،حمید چیت‌چیان امروز در حاشیه افتتاح چند طرح جدید در سطح صنعت برق ایران، گفت: هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد نیروگاه‌های حرارتی کشور دارای مالکیت خصوصی هستند.

وزیر نیرو با اعلام اینکه در تشریح شرایط فعلی اقتصادی کشور، گفت: دو موضوع اساسی باید مورد توجه قرار بگیرد، نخست کاهش صادرات نفت به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت از نظر خرید منابع و تجهیزات و وارد کردن فناوری و نکته دوم کاهش قیمت نفت که البته هیچ یک از این موارد موجب نمی‌شود ما تسلیم شویم؛ بلکه این امر موجب افزایش تلاش برای کارآمدی و اثربخشی خواهد بود.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید، تصریح کرد: یکی از مواردی که وزارت نیرو به‌‌طور جدی دنبال می‌کند، بحثکاهش تلفات شبکه برق به زیر ۱۰ درصد است و در صورتی که بتوانیم پنج درصد تلفات را کاهش دهیم، کشور را از سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید، انتقال و توزیع بی‌نیاز کرده‌ایم.

این مقام مسئول با اعلام اینکه یکی دیگر از سیاست‌هایی که وزارت نیرو دنبال می‌کند، حمایت از بخش خصوصی است، تبیین کرد: هم‌اکنون بیش از ۵۰ درصد از نیروگاه‌های حرارتی کشور مالکیت خصوصی دارند و قصد داریم تا سامانه گواهی ظرفیت را برای جذب سرمایه بیشتر برای احداثنیروگاه‌ها راه‌اندازی کنیم.

وزیر نیرو با یادآوری اینکه موضوع افزایش ظرفیت تولید در منطقه یکی از مواردی است که دنبال می‌کنیم، بیان کرد: بر این اساس، فاز نخست نیروگاه کهنوج با موفقیت با شبکه سنکرون شد و قرارداد نیروگاه سیرجان نیز بسته شده است.

امروز با حضور وزیر نیرو بهره‌برداری از چهار پروژه جدید برقی در جنوب کشور آغاز شد. از این رو تاسیسات پست ۲۳۰ کیلوولت نیروگاه کهنوج و سه پروژه انتقال است که درمجموع برای اجرای آنها ۶۳۳ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری شده به بهره برداری رسمی رسید.

بهرهبرداری از این پروژهها موجب توسعه شبکه جنوب شرق، رفع افت ولتاژ، پایداری شبکه و تامین برق چاههای کشاورزی و مسکن مهر میشود.