به گزارشافکارنیوز،آمارهای منتشر شده از سوی موسسه بین المللی گلوبال پراپرتی نشان می دهد هزینه های خرید و فروش ملک در ایران کمتر از ۸۳ کشور دنیاست.

کل هزینه های خرید و فروش ملک در ایران معادل ۹ درصد قیمت آن ملک است. ایران از این نظر بین ۱۳۸ کشور و به همراه کشورهای سنت مارین و آروبا در رتبه ۸۴ قرار گرفته است.

هزینه خرید و فروش ملک در ایران کمتر از کشورهایی مثل روسیه، فرانسه، ژاپن، آلمان، هند و بیشتر از کشورهایی مثل ترکیه، انگلیس، چین، امارات و بحرین است.

در سطح جهان، بالاترین هزینه نقل و انتقال ملک مربوط به گرانادا هست به طوری که خرید و فروش ملک در این کشور معادل ۳۷.۵ درصد قیمت آن ملک هزینه در بردارد. هنگ کنگ با هزینه ۳۴.۱۱ درصدی و برمودا با هزینه ۳۱ درصدی به ترتیب در رتبه های بعدی از این نظر قرار دارند.

کمترین هزینه نقل و انتقال ملک نیز مربوط به قطر است که معادل ۰.۲۵ درصد قیمت ملک برآورد شده است.

میزان هزینه نقل و انتقال ملک در برخی کشورهای دیگر عبارت است از: روسیه ۲۳.۱۱ درصد، فرانسه ۱۸.۴۵ درصد، ایتالیا ۱۵.۷۲ درصد، ژاپن ۱۴.۳۶ درصد، آلمان ۱۱.۹۶ درصد، هند ۱۱.۸۸ درصد، برزیل ۱۱.۵ درصد، مصر ۱۰.۹۸ درصد، ترکیه ۸.۸ درصد، انگلیس ۸.۰۳ درصد، چین ۷.۱ درصد، امارات ۷ درصد، سوئیس ۶.۲۱ درصد، لبنان ۵.۹ درصد، بحرین ۵.۱۸ درصد و عمان ۳.۰۱ درصد.