به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فضای مجازی، در راستای اقتصاد مقاومتی در حوزه فضای مجازی و حمایت از کسب و کارهای نوپا در جلسه شورای معین مرکز ملی فضای مجازی کشور با حضور اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی و نمایندگان دستگاه های عضو شورای عالی فضای مجازی، چگونگی فعالیت شرکت های دانش بنیان و کسب و کارهای نوپا (استارت آپ) مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

بنابراین گزارش، در این جلسه از سوی معاونت فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور، مطالبی در خصوص روند ایجاد و شکل گیری این تشکل ها، هدف از گسترش آن در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ارائه شد. در ادامه نکاتی درخصوص هدف از شکل گیری اینگونه از فعالیت ها وتأثیرات اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی این کسب وکارها در ایران را با بر شمردن نمونه‌های موفق آن ترسیم کرد.

در ادامه اعضای جلسه دیدگاه های خود را درخصوص فرصت ها و تهدیدات این فعالیت ها بیان داشته و تاکید کردند در فازنخست که گام حمایتی است اصلاح قوانین و مقررات حوزه کارآفرینی، اشتغال، تربیت کارآفرینان جدید از طریق آموزش های تخصصی و در گام دوم شناسایی نیازهای بازار داخلی و پیشتیبانی و راه اندازی این شرکت ها می بایستی انجام شود.

همچنین در توصیه های سیاستی مواردی همچون توسعه کارآفرینی، صادرات محصولات و خدمات کسب و کارهای نوآورانه و نوپای حوزه فضای مجازی، تدوین قوانین حمایتی از کسب و کار شرکت های نوپا، ایجاد حمایت از مراکز خدمات مشاوره ای و توسعه شرکت های دانشگاهی مورد تاکید قرار گرفت.

گفتنی است؛ کسب و کارهای نوپا یا همان استارت آپ ها سازمانهائي موقتی هستند که با هدف یافتن تحقق پذيري یک مدل کسب و کار و يا تکرار پذیر بودن آن به وجود آمده اند و معمولاً سير تحولات آن از تولید ایده تا نتیجه مطلوب بین ۶ تا ۷ سال به طول میانجامد.