به گزارشافکارنیوز،جمشید پژویان رئیس سابق شورای رقابت در واکنش به نامه نعمت زاده وزیر صنعت در خصوص خارج شدن قیمت گذاری خودرو از اختیارات شورای رقابت اظهار کرد: به وزیر صنعت تبریک می گویم که در این چند سال اقتصاددان شده اند و در خصوص مسائل اقتصادی اظهار نظر فنی و تکنیکی می کنند؛ این واقعا جای تشویق دارد!

وی در تشریح دلایل انحصاری بودن بازار خودرو بیان کرد: انحصاری بودن بازار خودرو یک مسئله تکنیکی و اقتصادی است و ما شاخص هایی در اقتصاد داریم که درجه تمرکز انحصار را تعیین می کند.

رئیس سابق شورای رقابت افزود: رای شورای رقابت براساس همین شاخص ها اعلام شد، اما وقتی ابعاد مختلف آن را بررسی کنید، این مسئله چندان پیچیده نیست و یک فرد عادی هم در صورت داشتن اطلاعات به آن پی می برد.

پژویان گفت: وقتی دو خودروساز ۹۵ درصد از بازار را در اختیار داشته باشند، بازار انحصاری می شود و فرقی نمی کند که ۵ درصد باقی مانده در اختیار چند گروه خودروسازی باشد.

وی با اشاره به اعمال نظر دو گروه اصلی خودروسازی کشور در قیمت گذاری خودرو به نسیم تصریح کرد: این دو گروه خودروسازی به راحتی می توانند با تعیین تعداد و قیمت خودرو گروه دیگر را کنترل کرده و در جهت منافع انحصاری خودش پیش برد.

رئیس سابق شورای رقابت عنوان کرد: فهمیدن انحصاری بودن بازار خودرو کار چندان دشواری نیست، ولی متاسفانه مسئولان قصد ندارند از انحصار طلبی دست بردارند.

گفتنی است روز گذشته وزیر صنعت در نامه ای به رئیس جمهور خواستار خروج قیمت گذاری خودرو از اختیارات شورای رقابت شده بود و اعلام کرده بود بازار کنونی انحصاری نیست.