به گزارشافکارنیوز،اوپک پیش بینی کرد که تقاضا برای نفت این سازمان در سال ۲۰۱۵ به میزان قابل توجهی افزایش یابد و تولید نفت آمریکا و دیگر کشورهای غیرعضو اوپک کاهش پیدا کند. بر این اساس، کاهش قیمت ها منجر به افت تولید نفت شیل آمریکا و کاهش سرمایه گذاری خواهد شد.

سازمان کشورهای صادر کننده نفت اوپک، روز دوشنبه در گزارش ماهیانه خود اعلام کرد، تقاضا برای نفت خام اوپک در سال ۲۰۱۴ به میزان ۴۰۰ هزار بشکه افزایش خواهد یافت و به ۲۹.۲ میلیون بشکه در روز خواهد رسید.

اما اوپک پیش بینی خود از تولید کشورهای غیر عضو اوپک را ۸۵۰ هزار بشکه در روز کاهش داد که پایین تر از پیش بینی قبلی کاهش ۴۲۰ هزار بشکه ای این کشورها بود. این کاهش، تا حدی ناشی از پیش بینی کاهش رشد تولید نفت شیل آمریکا بوده است.

اوپک معتقد است پایین آمدن قیمت ها همچنین موجب افزایش مصرف خواهد شد. سازمان پیش بینی خود از تولید نفت امریکا در سال ۲۰۱۵ را ۱۷۰ هزار بشکه کاهش داد. به گفته اوپک، این کاهش بدان دلیل است که قیمت های پایین تعداد زیادی از تاسیسات استخراج را وادار به تعطیلی کرده است.

در گزارش اوپک آمده است: «در سال ۲۰۱۵، تقاضای جهانی نفت ۱.۱۷ میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که اندکی بالاتر از پیش بینی گزارش قبلی است.»

«عرضه کمتر کشورهای غیرعضو اوپک عمدتا ناشی از کاهش سرمایه گذاری هایی است که از سوی شرکت های نفتی بین المللی برای سال ۲۰۱۵ اعلام شده است و همچنین به کاهش تعداد تاسیسات استخراج نفت فعال در آمریکا و کانادا، عوامل ژئوپلتیک و کاهش شدید سالیانه تولید در میادین نفتی روسیه بر می گردد.»

اوپک پیش بینی خود از تولید نفت روسیه را ۷۰ هزار بشکه نسبت به ماه گذشته کاهش داده است.