به گزارشافکارنیوز،محمدرضا نعمت‌زاده در جلسه شورای اداری استان کرمان با حضور معاون اول رئیس جمهور اظهار کرد: در بخش‌هایی از استان کرمان کار اکتشاف با همکاری سازمان انرژی اتمی انجام خواهد شد و برای اکتشافات تسهیلات اضافه می‌کنیم و در اغلب استان‌ها برای همکاری بخش خصوصی آگهی داده‌ایم.

او بیان کرد: به شرکت‌های معدنی فعال استان نیز اجازه اکتشاف در محدوده فعالیت خود را داده‌ایم و این کار در دو سال آینده دنبال می‌شود.

نعمت‌زاده گفت: لیستی از واحدهای صنعتی مشکل‌دار در زمینه سرمایه در گردش به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد تومان تهیه شده که امروز به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.

نعمت‌زاده تصریح کرد: ستاد تسهیل تولید در دولت تصویب شده که با فعالیت این ستاد مسوولان استانی می‌توانند بسیاری از مسائل را در استان حل کنند، و معتقدیم ۹۰ درصد مسائل از جمله بحثکارگری و تولید و … در استان‌ها قابل حل است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: متوسط مصرف آب کشور در صنعت ۱.۸ درصد است و درخواست میکنیم دو درصد آب در بخش کشاورزی که صرفه جویی میشود به صنعت اختصاص یابد که در این صورت قول میدهیم نتایج بهتری برای استان داشته باشد.