به گزارشافکارنیوز،حمیدرضا عراقی با بیان اینکه در شرایط فعلی جمهوری اسلامی ایران بزرگترین دارنده ذخایر گاز طبیعی در جهان است، با اشاره به مصرف رو به رشد گاز در جهان، گفت: مصرف گاز می تواند در چند سال آینده حداکثر تا سال ٢ ٣٥ میلادی معادل کل سهم سایر انرژی در جهان باشد.

معاون وزیر نفت با تاکید بر این که، تولید گاز در کشور یک روند صعودی داشته اما ویژه ترین سال در طول تاریخ صنعت گاز، سال ١٣٩٣ بوده است، تصریح کرد: در طول تاریخ سابقه نداشته که شرکت گاز بتواند در طول یکسال ١ میلیون متر مکعب بر تولید گاز روزانه خود اضافه کند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با اعلام اینکه تا سال آینده تولید و انتقال گاز در کشور در روز ٢ میلیون متر مکعب افزایش می یابد، اظهار داشت: قرن بیست و یکم به درستی به عنوان قرن گاز نامگذاری شده است و ایران هم به دلیل مزیت نسبی سهم گاز در سبد انرژی بسیار بالا و حتی در رده نخست قرار گرفته است.

این مقام مسئول مصرف گاز در کشور را ١٨۶ میلیارد مترمکعب در سال عنوان کرد افزود: با ادامه این روند در سه تا چهار سال آینده میزان مصرف به ٣٣ میلیارد مترمکعب یعنی دو برابر ۴٥ سال گذشته خواهد رسید.

عراقی با اشاره به پنجاه ساله شدن تاسیس شرکت ملی گاز ایران، تبیین کرد: همزمان با افزایش ظرفیت تولید گاز از سال اینده حجم صادرات این انرژی هم افزایش می یابد.

معاون وزیر نفت با یادآوری اینکه در طول سه سال آینده تمام شهرها و روستاهای فاقد گاز در کشور که حداکثر دو میلیون خانوار دارند به شبکه گاز کشور متصل خواهند شد، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۶ درصد روستاهای کشور از نعمت گاز برخوردار شده اند.

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ٩٥ درصد از شهرها و روستاهای کشور از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، یادآور شد: هم اکنون٨ درصد نیروگاه های کشور و به عبارتی ١٥ نیروگاه از گاز طبیعی استفاده می کنند.

مدیرعامل شرکت گاز با بیان آنکه، از نظر سند چشم انداز ١٤ ٤ ایران باید سومین تولیدکننده گاز جهان با ٨ تا ١ درصد صادرات گاز باشد، خاطرنشان کرد: هم اکنون سهم صادرات گاز ایران در بازار جهانی حدود ١,٥ درصد است در حالی که برای رسیدن به ٨ تا ١ درصد نیاز به سرمایه گذاری هرچه بیشتر در زمینه دانش و فن آوری روز در این حوزه داریم.