به گزارشافکارنیوز،بانک مرکزی متوسط قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران هفته منتهی به ۱۳۹۳.۱۱. ۱۷ را اعلام کرد. بر این اساس، قیمت میوه های تازه نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱۰ درصد و گوشت مرغ ۱۸.۴ درصد افزایش و قیمت سبزی های تازه نیز ۱۷.۲ درصد کاهش نشان می دهد.

لبنیات و تخم مرغ


در هفته مورد گزارش، در گروه لبنیات قیمت پنیر غیرپاستوریزه نسبت به هفته قبل معادل ۳.۲ درصد افزایش داشت و بهای سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. قیمت تخم مرغ معادل ۱.۱ درصد کاهش یافت و شانه ای ۸۲۰۰۰ الی ۱۰۵۰۰۰ ریال فروش می رفت.

برنج و حبوب


در این هفته در گروه برنج، بهای تمام اقلام این گروه ثابت بود. در گروه حبوب قیمت لپه نخود بدون تغییر بود. بهای نخود معادل ۰.۲ درصد و عدس ۰.۶ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۰.۵ درصد تا ۴.۷ درصد کاهش داشت.

میوه ها و سبزی های تازه


در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری انار عرضه کمی داشت ولی سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آن ها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، به نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می گردید.

میوه فروشی های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می نمودند که در گروه میوه های تازه بهای سیب زرد تخم لبنان ثابت بود. قیمت سیب قرمز تخم لبنان معادل ۰.۱ درصد و انار ۴.۳ درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۱.۳ درصد تا ۴.۲ درصد کاهش یافت.

در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی بدون تغییر بود. بهای خیار معادل ۲.۴ درصد و لوبیا سبز ۰.۸ درصد افزایش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین ۱ درصد تا ۱۲ درصد کاهش داشت.

گوشت قرمز و گوشت مرغ


در هفته مورد گزارش بهای گوشت گوسفند معادل ۲.۲ درصد، گوشت تازه گاو و گوساله ۰.۹ درصد و گوشت مرغ ۸.۸ درصد افزایش یافت.

قند، شکر، چای و روغن نباتی


در این هفته قیمت قند و شکر هر یک معادل ۰.۱ درصد افزایش داشت و بهای چای خارجی و انواع روغن نباتی ثابت بود.

بر پایه این گزاش، قیمت لبنیات نسبت به هفته مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد، برنج ۶ درصد، حبوبات یک درصد، میوه های تازه ۵۶.۲ درصد، گوشت قرمز ۵.۴ درصد، گوشت مرغ ۵ درصد، قند و شکر ۴.۷ درصد و چای نیز ۹.۵ درصد افزایش قیمت یافته است.

در این گروه، روغن نباتی ۲ دهم درصد، سبزی های تازه ۱۳.۷ درصد و تخم مرغ نیز ۶.۲ درصد کاهش قیمت نشان می دهد.