به گزارشافکارنیوز،یک مقام ارشد آمریکا در امور انرژی روز یکشنبه گفت کشورش در بحثعرضه گاز طبیعی به اروپا به ایران امتیاز نداده است.

«آموس هاچشتاین» معاون وزیر خارجه آمریکا در امور انرژی در اظهاراتی در باکو گفت: مشارکت ایران در پروژه‌های گاز منطقه و در کریدور گاز جنوبی به غیر از سهامی که این کشور در توسعه میدان گازی «شاه‌دنیز» دارد، امکان‌پذیر نیست.

این مقام آمریکایی که در نشست شورای مشورتی گاز جنوبی در باکو حضور داشت، گفت: «ایران به دلیل تحریم‌های فعلی نمی‌تواند در سایر پروژه‌ها و از جمله در کریدور گاز جنوبی مشارکت کند.»

پروژه کریدور گاز جنوبی یکی از طرحهای اتحادیه اروپا برای افزایش امنیت انرژی این اتحادیه است. این پروژه خط لوله گازی فرا ساحلی دریای آدریاتیک، پروژه جریان سفید و خط لوله گازی ترکیه، یونان و ایتالیا را در بر میگیرد.