به گزارشافکارنیوز،سازمان جهانی کار در تازه ترین گزارش خود درباره وضعیت کودکان کار در برخی کشورها اعلام کرد: فقر باعثشده تا تعداد بالایی از کودکان در کوزوو مدرسه را رها کنند و به بازار کار وارد شوند.

سازمان بین المللی کار بر از بین بردن بدترین اشکال کار کودکان از طریق تلاش های نهادهای دولتی و شرکای اجتماعی کوزوو تاکید دارد. ILO معتقد است علاوه بر اینکه کودکان خیابانی دچار استرس ترس از پلیس هستند، همواره دچار این فشار روانی هستند که باید مقدار مشخصی پول را به خانه ببرند.

اینگونه فشارها باعثافسردگی، اختلالات جدی و مشکلات مختلف برای کودکان کار شده است. کارشناسان سازمان جهانی کار اعتقاد دارند با وجود مشکلات در این بخش نباید تلاش های درازمدت برای ریشه کن کردن فقر و کاهش بیکاری را متوقف کرد.

بسیاری از کودکان در مشاغل خطرناک فعالیت دارند که می طلبد تا برای حمایت فوری از آنها اقداماتی انجام شود. کار کردن کودکان یک راه غیرقابل قبول برای حمایت مالی از خانواده ها است؛ بنابراین جوامع و خانواده ها باید مسئولیت خود را در زمینه جلوگیری از سوء استفاده احتمالی از کودکان به کار گیرند.