به گزارشافکارنیوز،نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز(دوشنبه) مجلس شورای اسلامی و در ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل‌کشور، بند(ن) تبصره ۲ این لایحه را پس از بحثو بررسی به تصویب رساندند.

به موجب مصوبه مجلس، به دولت اجازه داده شد، در صورت افزایش درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به درآمد پیش‌بینی‌شده در ردیف‌های شماره ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ جدول شماره(۵) این قانون، مازاد منابع ارزی تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال را پس از کسر سهم ۱۴.۵ درصد وزارت نفت، ۲۰ درصد صندوق توسعه ملی و ۲ درصد نقاط محروم به ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۱۱۰ جدول شماره(۵) این قانون واریز و مازاد بر آن را پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به حساب ذخیره ارزی واریز نماید.

با این مصوبه، در واقع میزان وابستگی بودجه ۹۴ به درآمدهای نفتی افزایش یافت و البته سهم دولت از درآمدهای نفتی علاوه بر ۵۳ هزار میلیارد تومان قبلی، در صورت افزایش فروش نفت تا سقف ۱۵ هزار میلیارد تومان نیز افزایش خواهد یافت.