به گزارش سایپا نیوز، گروه خودروسازی سایپا توانسته با تولید و صادرات قطعات یدکی در ده ماه سال جاری رکورد جدیدی را ثبت کند.

بر اساس این گزارش گروه سایپا توانسته تا پایان دی ماه امسال در حوزه تولید و صادرات قطعات یدکی با ثبت رکورد ۴۰۸۰ دستگاه شاهد رشد ۶۲ درصدی نسبت به کل سال گذشته باشد.

این گزارش می افزاید: تولید و صادرات قطعات یدکی گروه سایپا در دی ماه امسال نسبت به ماه گذشته نیز با ۸۰ درصد رشد همراه بوده است که نشان از تلاش شبانه روزی کارکنان این گروه خودروساز در تولید محصول و صادرات آن بوده است.

گفتنی است با افزایش تحریم ها در سال های اخیر صادرات محصول یکی از استراتژی های مهم گروه سایپا بوده و بر این اساس برنامه ریزی گروه هم به این سمت سوق داده شده است و با افزایش صادرات محصول در این برهه زمان سایپا توانسته به نوعی به مشکل تامین ارز و خرید بعضی قطعات خارجی خود فائق آید.