به گزارشافکارنیوز،صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه ژانویه سال جدید میلادی نسبت به مدت مشابه در سال قبل با کاهش روبرو شد.

در همین حال، میانگین صادرات نفت ایران به کره جنوبی در ماه ژانویه سال ۲۰۱۴ میلادی به طور میانگین روزانه ۱۲۵ هزار بشکه گزارش شده است.

همچنین سئول در ماه گذشته میلادی ۲۷۳ هزار و ۶۲۶ تن واردات نفت خام از ایران داشت که به طور میانگین روزانه ۶۴ هزار و ۶۹۹ بشکه بوده، این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این میزان ۲۷۵ هزار و ۱۶۹ تن ثبت شده است.

برپایه این گزارش، مجموع واردات نفتی کره جنوبی از ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی ۶.۲ میلیون تن یا ۱۲۴ هزار و ۴۹۷ بشکه در روز بود که در مقایسه با سال قبل از آن که ۱۳۴هزار بشکه در روز گزارش شده، با کاهش ۷.۱ درصدی مواجه شده است.