به گزارشافکارنیوز،رئیس‌زاده با طرح این سوال که اما اینکه انگیزه آمدن بانک‌ها به صحنه انتخابات اتاق چه است؟ تصریح کرد: کسی خود در یک سیستم فعالیت می‌کند آن‌قدر گرفتار است که نتواند وقت خود را در اتاق صرف کند بنابراین از آمدن به اتاق باید هدف دیگری داشته باشد. اگر منظور بر این است که دلیل آمدن آنها دفاع از مواضع و نقطه نظراتشان است، این شرایط در حال حاضر نیز در اتاق فراهم است.

محمد‌مهدی رئیس‌زاده در پاسخ به این سوال که در آستانه انتخابات اتاق بازرگانی به کرات به نقش اتاق در حل مسائل و مشکلات بانکی اشاره شده و گفته می‌شود در حال حاضر بانک‌ها برای ساکت کردن این صدا در اتاق می‌خواهند نمایندگان خودشان را به اتاق بازرگانی بفرستند؟ بیان کرد: این استنباط بعضی از دوستان است، به دلیل اینکه بعضی از شرکت‌ها و هلدینگ‌های وابسته به سهام‌داران بانک‌ها آمده‌اند و ثبت‌نام کرده‌اند، به نظر می‌رسد که آنها حق طبیعی شان است که در اتاق حاضر شوند.

وی ادامه داد: به هر حال موضع بخش خصوصی در اتاق همیشه در جهت اصلاح وضع موجود و نحوه برخود با مشتریان بانک‌ها در بخش‌های ریالی و ارزی بوده است. البته ضمن اینکه در اتاق در دوره فعلی، مرتباً جلسات مشترکی با بانک‌ها داشته‌ایم. اگر شرکت‌های وابسته به بانک‌ها از بنگاه‌داری بانک‌ها خارج شوند، به نظر می‌رسد که آنها حق طبیعی‌شان است که در اتاق حاضر شوند.

رئیس‌زاده با طرح این سوال که اما اینکه انگیزه آمدن بانک‌ها به صحنه انتخابات اتاق چه است؟ تصریح کرد: کسی خود در یک سیستم فعالیت می‌کند آن‌قدر گرفتار است که نتواند وقت خود را در اتاق صرف کند بنابراین از آمدن به اتاق باید هدف دیگری داشته باشد. اگر منظور بر این است که دلیل آمدن آنها دفاع از مواضع و نقطه نظراتشان است، این شرایط در حال حاضر نیز در اتاق فراهم است.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: کمیسون‌های تخصصی همواره از همه مدیران بانک‌ها در سطوح بالا، معاونان‌ و چه بانک مرکزی و چه در سایر بانک‌ها دعوت کرده‌ و بیشتر آنها هم دعوت ما را اجابت کرده‌اند.

وی با تاکید بر این که به دلیل اینکه نمایندگان بانک‌ها نمی‌توانند ثبت نام کنند، نماینده‌های شرکت‌های وابسته به بانک‌ها ثبت نام کرده اند، اظهار کرد: شرکت‌های وابسته هم از نظر قانون اساسی و دستور عمل ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، مکلف هستند که ظرف سه سال آینده واگذاری‌ها را انجام دهند و دیگر از بنگاه‌داری بانک‌ها خارج شوند. اگر این باشد دیگر چه دلیلی دارد که بانک‌ها بخواهند نماینده‌ خود را به هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ارسال کنند.

در حالی شاهد اظهارات رئیسزاده به عنوان یکی از اعضای گروه پیشگامان وفاق در خصوص بلامانع بودن حضور نمایندگان بانکی در اتاق بازرگانی هستیم، که چندی پیش در اولین نشست خبری این گروه مجیدرضا حریری به عنوان لیدر گروه، نسبت به ثبتنام و شرکت کردن نمایندگان بانکی در اتاق اعتراض کرده و این اقدام بانکها را روشی برای ساکت کردن صدای بخش خصوصی در اعتراض به عملکرد بانکها اعلام کرده بود.